Quyền Trượng Ác Thần

Author: Son Acton

HÚT MÁU TOÀN PHẦN

Pháp sư và tướng chống chịu gây sát thương phép giờ có thể thống trị các giao tranh kéo dài khi được tăng sát thương và hồi máu.
Quyền Trượng Ác Thần