Quyền Trượng Bão Tố

Author: Son Acton
  • Tổng giá: 2.900 vàng
  • Công thức ghép: Máy Chuyển Pha Hextech + Linh Hồn Lạc Lõng + 950 vàng
  • 100 Sức Mạnh Phép Thuật
  • 10 Xuyên Kháng Phép
  • 5% Tốc Độ Di Chuyển
  • Nội Tại - Đột Kích Bão Tố: Gây sát thương bằng 35% máu tối đa của một tướng trong vòng 3 giây sẽ gây hiệu ứng Xung Kích Bão Tố lên chúng và cho bạn 25% tốc độ di chuyển trong 2 giây. 30 giây hồi chiêu.
  • Nội Tại - Xung Kích Bão Tố: Sau 2 giây, Xung Kích Bão Tố sẽ giáng sấm sét vào mục tiêu, gây 120-260 (tùy theo cấp độ) (+ 40% SMPT) sát thương phép lên chúng. Nếu chúng bị sấm sét này tiêu diệt hoặc bị tiêu diệt trước khi sấm sét tới, nó sẽ phát nổ ngay lập tức trên một phạm vi rộng xung quanh và bạn nhận được 30 vàng.