Quyền Trượng Đại Thiên Sứ

Author: Son Acton

Tỉ lệ SMPT với năng lượng tăng. Giờ tăng năng lượng với SMPT. Không còn giảm hồi chiêu hay hồi lại năng lượng mỗi kỹ năng. Không còn cho lá chắn.

Quyền Trượng Đại Thiên Sứ giờ sẽ là một trang bị thuần tấn công cho pháp sư. Thay vì cho một lá chắn kích hoạt, Quyền Trượng Đại Thiên Sứ cho nhiều hơn SMPT và năng lượng.

Chỉ Số Cơ Bản

GIÁNâng cấp từ Quyền Trượng Thiên Thần
SỨC MẠNH PHÉP THUẬT60
NĂNG LƯỢNG850

Hiệu Ứng

TUYỆTNhận thêm sức mạnh phép thuật tương đương 5% năng lượng tối đa.
THIÊN ĐỈNHTăng tổng năng lượng thêm 5% (+2.5% mỗi 100 SMPT).