Rìu Nhanh Nhẹn

Author: Son Acton
Búa Gỗ cũ, với những chỉ số thiên về sát thương hơn.
TỔNG GIÁ1100 vàng
CÔNG THỨCDao Găm + Kiếm Dài + 450 vàng
SỨC MẠNH CÔNG KÍCH15
TỐC ĐỘ ĐÁNH15
NHANH NHẸNTấn công một đơn vị tăng [20 với cận chiến | 10 với đánh xa] tốc độ di chuyển trong 2 giây.