Rìu Tiamat

Author: Son Acton
Nội tại và kích hoạt của Tiamat giờ đây sẽ được tách ra và đưa vào hai trang bị khác nhau Tiamat giờ sẽ giữ lại nội tại, còn kích hoạt được đưa vào một trang bị ở ngay bên dưới.
TỔNG GIÁ1200 vàng
CÔNG THỨCCuốc Chim + 325 vàng
SỨC MẠNH CÔNG KÍCH25
ĐÁNH LANĐòn đánh gây tối đa 60% sức mạnh công kích lên mục tiêu xung quanh