Roi Thép Gai

Author: Son Acton
Như đã nhắc đến ngay bên trên, nội tại và kích hoạt của Rìu Tiama cũ đã được phân tách ra cho hai trang bị. Roi Thép Gai sẽ kế thừa kích hoạt của Tiamat.
TỔNG GIÁ1200 vàng
CÔNG THỨCCuốc Chim + 325 vàng
SỨC MẠNH CÔNG KÍCH30
BÁN NGUYỆT (KÍCH HOẠT)Gây 75% sức mạnh công kích thành sát thương phép lên kẻ địch xung quanh. Lính và quái dưới 50% máu chịu 200% sát thương (15 giây hồi chiêu, giảm bởi điểm hồi kỹ năng).