Trượng Ác Ma

Author: Son Acton
Một trang bị dành cho những pháp sư vừa muốn gây sát thương vừa muốn hồi phục
TỔNG GIÁ1300 vàng
CÔNG THỨCHồng Ngọc + Sách Cũ + 465 vàng
MÁU150
SỨC MẠNH PHÉP THUẬT20
HÚT MÁU TOÀN DIỆN10%