Vọng âm Helia

Author: Son Acton
  • Tổng giá: 2.200 vàng
  • Công thức ghép: Chén Thánh + Gương Thần Bandle + 400 vàng ⇒ Hỏa Ngọc + Gương Thần Bandle + 400 vàng
  • 200 Máu (không đổi)
  • 125% Hồi Năng Lượng (không đổi)
  • Sức Mạnh Phép Thuật: 30 ⇒ 40
  • Điểm Hồi Kỹ Năng: 15 ⇒ 20
  • Nội Tại - Lực Hút Tâm Linh: Gây sát thương lên tướng sẽ cho 1 Mảnh Hồn, tối đa 2 tích trữ. Hồi Máu hoặc Tạo Lá Chắn cho một đồng minh sẽ tiêu hao toàn bộ Mảnh Hồn để hồi 20 - 80 Máu và gây 30 - 180 sát thương phép với mỗi Mảnh Hồn lên tướng địch gần nhất. ⇒ Gây sát thương lên tướng cho 1 Mảnh Hồn, tối đa 3 mảnh. Hồi Máu hoặc Tạo Lá Chắn cho một đồng minh sẽ tiêu hao toàn bộ Mảnh Hồn để hồi 20 Máu và gây 55 sát thương phép với mỗi Mảnh Hồn lên tướng địch gần nhất.
  • Nội Tại - Bất Hòa đã bị loại bỏ.