Vòng Sắt Cổ Tự

Author: Son Acton
  • Tổng giá: 2.900 vàng
  • Công thức ghép: Áo Choàng Ám Ảnh + Áo Choàng Bạc + 750 vàng
  • 400 Máu
  • 80 Kháng Phép
  • 150% Hồi Máu Cơ Bản
  • Nội Tại - Chống Pháp Sư: Sau khi không nhận sát thương từ tướng trong 12 giây, nhận một lớp lá chắn phép bằng 20% máu tối đa.