Vương Miện Shurelya

Author: Son Acton

Tổ Đội Cơ Động

Shurelya cho phép các tướng hỗ trợ tăng tốc cho đồng minh và cường hóa sát thương của họ ở đầu giao tranh
Vương Miện Shurelya