Tìm điểm khác biệt

Game tìm điểm khác biệt giữa hai bức tranh trong thời gian sớm nhất

Tìm điểm khác biệt
play

Xem thêm: Thử Thách Trí Nhớ

Cách chơi:

Thử thách tìm các điểm khác nhau trên 2 bức tranh. Bạn phải thực sự kiên nhẫn hoặc bạn phải cực kỳ tinh mắt để tìm ra được các điểm khác nhau

Post by Son Nguyen · in 06-12-2021 · view: 22652

Bình luận