Bảng xếp hạng LCK mùa hè 2021

Bảng xếp hạng LCK mùa hè 2021 ngày hôm nay. Chi tiết vòng bảng, playoff, MVP, KDA, Điểm thưởng vé và vòng thăng hạng.

Standings
1
NongShim REDFORCE
11W-4L
2
Gen.G
10W-5L
Liiv SANDBOX
10W-5L
4
DWG KIA
10W-6L
T1
10W-6L
6
Afreeca Freecs
8W-7L
7
Hanwha Life Esports
6W-10L
kt Rolster
6W-10L
9
Fredit BRION
5W-11L
10
DRX
2W-14L

Bình luận