Bảng xếp hạng LCK mùa hè 2020

Bảng xếp hạng LCK mùa xuân 2020 ngày hôm nay. Chi tiết vòng bảng, playoff, MVP, KDA, Điểm thưởng vé và vòng thăng hạng.

Bảng xếp hạng LCK
1
Gen.G
9W-2L
2
NongShim REDFORCE
8W-3L
3
DWG KIA
7W-5L
T1
7W-5L
5
Liiv SANDBOX
6W-5L
Afreeca Freecs
6W-5L
7
Hanwha Life Esports
4W-7L
Fredit BRION
4W-7L
kt Rolster
4W-7L
10
DRX
1W-10L

Bình luận