Lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2021

Chính thức lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2021. Kết quả từng vòng đấu playoff lượt đi và lượt về cùng xem nhé

Hôm nay ngày 23/7/2021

Bảng xếp hạng LCK

FridayJuly 23
3PMAPPROX

kt RolsterKT

VS

Hanwha Life EsportsHLE

LCK
best of 3
6PMAPPROX

NongShim REDFORCENS

VS

Fredit BRIONBRO

LCK
best of 3
SaturdayJuly 24
3PMAPPROX

DWG KIADK

VS

DRXDRX

LCK
best of 3
6PMAPPROX

T1T1

VS

Liiv SANDBOXLSB

LCK
best of 3
SundayJuly 25
3PMAPPROX

Gen.GGEN

VS

Afreeca FreecsAF

LCK
best of 3
6PMAPPROX

Hanwha Life EsportsHLE

VS

Fredit BRIONBRO

LCK
best of 3
ThursdayJuly 29
3PMAPPROX

DWG KIADK

VS

Afreeca FreecsAF

LCK
best of 3
6PMAPPROX

Hanwha Life EsportsHLE

VS

DRXDRX

LCK
best of 3
FridayJuly 30
3PMAPPROX

NongShim REDFORCENS

VS

Liiv SANDBOXLSB

LCK
best of 3
6PMAPPROX

kt RolsterKT

VS

Gen.GGEN

LCK
best of 3
SaturdayJuly 31
3PMAPPROX

T1T1

VS

Fredit BRIONBRO

LCK
best of 3
6PMAPPROX

DRXDRX

VS

Afreeca FreecsAF

LCK
best of 3
SundayAugust 1
3PMAPPROX

NongShim REDFORCENS

VS

Hanwha Life EsportsHLE

LCK
best of 3
6PMAPPROX

kt RolsterKT

VS

DWG KIADK

LCK
best of 3
ThursdayAugust 5
3PMAPPROX

Fredit BRIONBRO

VS

DWG KIADK

LCK
best of 3
6PMAPPROX

Liiv SANDBOXLSB

VS

Hanwha Life EsportsHLE

LCK
best of 3
FridayAugust 6
3PMAPPROX

kt RolsterKT

VS

DRXDRX

LCK
best of 3
6PMAPPROX

T1T1

VS

Gen.GGEN

LCK
best of 3
SaturdayAugust 7
3PMAPPROX

NongShim REDFORCENS

VS

Afreeca FreecsAF

LCK
best of 3
6PMAPPROX

Liiv SANDBOXLSB

VS

Fredit BRIONBRO

LCK
best of 3
SundayAugust 8
3PMAPPROX

Gen.GGEN

VS

DWG KIADK

LCK
best of 3
6PMAPPROX

T1T1

VS

DRXDRX

LCK
best of 3
ThursdayAugust 12
3PMAPPROX

Hanwha Life EsportsHLE

VS

Afreeca FreecsAF

LCK
best of 3
6PMAPPROX

Liiv SANDBOXLSB

VS

kt RolsterKT

LCK
best of 3
FridayAugust 13
3PMAPPROX

Gen.GGEN

VS

Fredit BRIONBRO

LCK
best of 3
6PMAPPROX

NongShim REDFORCENS

VS

DRXDRX

LCK
best of 3
SaturdayAugust 14
3PMAPPROX

Liiv SANDBOXLSB

VS

DWG KIADK

LCK
best of 3
6PMAPPROX

kt RolsterKT

VS

Afreeca FreecsAF

LCK
best of 3
SundayAugust 15
3PMAPPROX

T1T1

VS

Hanwha Life EsportsHLE

LCK
best of 3
6PMAPPROX

NongShim REDFORCENS

VS

Gen.GGEN

LCK
best of 3

Bình luận