Lịch thi đấu LPL Mùa Hè 2021

Lịch thi đấu LPL Mùa Hè 2021 Liên Minh Huyền Thoại tại Trung Quốc. Kết quả các vòng thi đấu và trực tiếp các trận đấu

TodayJuly 16
4PMAPPROX

TT

VS

LGD Gaming

LPL
BEST OF 3
6PMAPPROX

JD Gaming

VS

Invictus Gaming

LPL
BEST OF 3
TomorrowJuly 17
2PMAPPROX

Ultra Prime

VS

Team WE

LPL
BEST OF 3
4PMAPPROX

Rogue Warriors

VS

Rare Atom

LPL
BEST OF 3
6PMAPPROX

Top Esports

VS

FunPlus Phoenix

LPL
BEST OF 3
SundayJuly 18
2PMAPPROX

Oh My God

VS

LNG Esports

LPL
BEST OF 3
4PMAPPROX

Suning

VS

JD Gaming

LPL
BEST OF 3
6PMAPPROX

Royal Never Give Up

VS

Edward Gaming

LPL
BEST OF 3
MondayJuly 19
4PMAPPROX

TT

VS

Rogue Warriors

LPL
BEST OF 3
6PMAPPROX

Victory Five

VS

Invictus Gaming

LPL
BEST OF 3
TuesdayJuly 20
4PMAPPROX

Team WE

VS

LGD Gaming

LPL
BEST OF 3
6PMAPPROX

JD Gaming

VS

Bilibili Gaming

LPL
BEST OF 3
WednesdayJuly 21
4PMAPPROX

Suning

VS

LNG Esports

LPL
BEST OF 3
6PMAPPROX

Oh My God

VS

FunPlus Phoenix

LPL
BEST OF 3
ThursdayJuly 22
4PMAPPROX

Ultra Prime

VS

Royal Never Give Up

LPL
BEST OF 3
6PMAPPROX

Rare Atom

VS

Bilibili Gaming

LPL
BEST OF 3
FridayJuly 23
4PMAPPROX

Top Esports

VS

Rogue Warriors

LPL
BEST OF 3
6PMAPPROX

Suning

VS

FunPlus Phoenix

LPL
BEST OF 3
SaturdayJuly 24
2PMAPPROX

Ultra Prime

VS

Rare Atom

LPL
BEST OF 3
4PMAPPROX

Royal Never Give Up

VS

JD Gaming

LPL
BEST OF 3
6PMAPPROX

Team WE

VS

Edward Gaming

LPL
BEST OF 3
SundayJuly 25
2PMAPPROX

LNG Esports

VS

LGD Gaming

LPL
BEST OF 3
4PMAPPROX

Victory Five

VS

Oh My God

LPL
BEST OF 3
6PMAPPROX

Top Esports

VS

Invictus Gaming

LPL
BEST OF 3
MondayJuly 26
4PMAPPROX

Ultra Prime

VS

TT

LPL
BEST OF 3
6PMAPPROX

Royal Never Give Up

VS

Rare Atom

LPL
BEST OF 3
TuesdayJuly 27
4PMAPPROX

Victory Five

VS

Suning

LPL
BEST OF 3
6PMAPPROX

Rogue Warriors

VS

LNG Esports

LPL
BEST OF 3
WednesdayJuly 28
4PMAPPROX

Oh My God

VS

JD Gaming

LPL
BEST OF 3
6PMAPPROX

Invictus Gaming

VS

Bilibili Gaming

LPL
BEST OF 3
ThursdayJuly 29
4PMAPPROX

TT

VS

Royal Never Give Up

LPL
BEST OF 3
6PMAPPROX

Top Esports

VS

LNG Esports

LPL
BEST OF 3
FridayJuly 30
4PMAPPROX

Victory Five

VS

Edward Gaming

LPL
BEST OF 3
6PMAPPROX

Team WE

VS

Rogue Warriors

LPL
BEST OF 3
SaturdayJuly 31
4PMAPPROX

Ultra Prime

VS

Top Esports

LPL
BEST OF 3
6PMAPPROX

JD Gaming

VS

FunPlus Phoenix

LPL
BEST OF 3
SundayAugust 1
4PMAPPROX

Oh My God

VS

LGD Gaming

LPL
BEST OF 3
6PMAPPROX

Team WE

VS

Invictus Gaming

LPL
BEST OF 3
MondayAugust 2
4PMAPPROX

Ultra Prime

VS

Bilibili Gaming

LPL
BEST OF 3
6PMAPPROX

Suning

VS

Rare Atom

LPL
BEST OF 3
TuesdayAugust 3
4PMAPPROX

Top Esports

VS

Oh My God

LPL
BEST OF 3
6PMAPPROX

Team WE

VS

Royal Never Give Up

LPL
BEST OF 3
WednesdayAugust 4
4PMAPPROX

TT

VS

Suning

LPL
BEST OF 3
6PMAPPROX

Victory Five

VS

FunPlus Phoenix

LPL
BEST OF 3
ThursdayAugust 5
4PMAPPROX

LNG Esports

VS

Edward Gaming

LPL
BEST OF 3
6PMAPPROX

Rare Atom

VS

Invictus Gaming

LPL
BEST OF 3
FridayAugust 6
4PMAPPROX

Victory Five

VS

LGD Gaming

LPL
BEST OF 3
6PMAPPROX

Rogue Warriors

VS

JD Gaming

LPL
BEST OF 3
SaturdayAugust 7
4PMAPPROX

TT

VS

Invictus Gaming

LPL
BEST OF 3
6PMAPPROX

Royal Never Give Up

VS

Bilibili Gaming

LPL
BEST OF 3
SundayAugust 8
4PMAPPROX

Top Esports

VS

Team WE

LPL
BEST OF 3
6PMAPPROX

FunPlus Phoenix

VS

Edward Gaming

LPL
BEST OF 3

Bình luận