Close

Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2020

Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2020 Liên Minh Huyền Thoại tại Trung Quốc. Kết quả các vòng thi đấu và trực tiếp các trận đấu

Lịch thi đấu LPL mùa xuân 2020 Vòng bảng

Trận đấu khai mạc giữa IGIG vàFPXFPX sẽ diễn ra vào ngày 13 tháng 01 lúc 16:00 và 18:00.

Danh sách 18 đội tuyển sẽ tham gia tranh tài thi đấu mùa xuân năm nay bao gồm:

16 đội từ LPL mùa hè 2019: Oh My God, Bilibili Gaming, Dominus Esports, EDward Gaming, Rogue Warriors, FunPlus Phoenix, Invictus Gaming, JingDong Gaming, Top Esports, LGD Gaming, Royal Never Give Up, LNG Esports, Suning, Team WE, Vici Gaming, Victory Five.

2 đội tuyển mới:

.

Tuần 1

Ngày Giờ Trận đấu Kết quả
13/01 16:00 IGIG vsFPXFPX 2 - 1
18:00 LGDLGD vsLNGLNG 1 - 2
14/01 16:00 ESeStar vsRWRW 2 - 0
18:00 OMG OMGvsJDGJDG 0 - 2
15/01 16:00 VGVG vsBLGBLG 1 - 2
18:00 IGIG vsDMODMO 2 - 0
16/01 16:00 V5V5 vsEDGEDG 0 - 2
18:00 RWRW vsSNSN 2 - 0
17/01 16:00 FPX FPXvseStarES 1 - 2
18:00 LNGLNGvsTOPTOP 0 - 2
18/01 16:00 JDGJDG vsWEWE 2 - 0
18:00 BLGBLG vsRNG 2 - 1
19/01 16:00 VGVG vsDMODMO 2 - 1
18:00 EDG EDGvsTOPTOP 1 - 2

.

Tuần 2

Ngày Giờ Trận đấu Kết quả
05/02 16:00 WEWE vsRNG  
18:00 OMG OMGvsIG IG  
06/02 16:00 RWRW vsDMODMO  
18:00 JDGJDG vsV5V5  
07/02 16:00 ESeStar vsBLGBLG  
18:00 VGVG vsLGDLGD  
08/02 16:00 IGIG vsWEWE  
18:00 RNGRNG vsEDGEDG  
09/02 16:00 LNGLNGvsFPXFPX  
18:00 SN SNGvsTOPTOP  

.

Tuần 3

Ngày Giờ Trận đấu Kết quả
10/02 16:00 OMG OMGvsRWRW  
18:00 RNGRNG vsVGVG  
11/02 16:00 ESeStar vsDMODMO  
18:00 LGDLGD vsEDGEDG  
12/02 16:00 TOP TOPvsVGVG  
18:00 V5V5 vsLNGLNG  
13/02 16:00 WEWE vsRWRW  
18:00 ESeStar vsSNSN  
14/02 16:00 RNGRNG vsOMGOMG  
18:00 TOP TOPvsBLGBLG  
15/02 16:00 IGIG vsLGDLGD  
18:00 FPX FPXvsJDGJDG  
16/02 16:00 SN SNGvsWEWE  
18:00 BLGBLG vsEDGEDG  

.

Tuần 4

Ngày Giờ Trận đấu Kết quả
17/02 16:00 TOP TOPvsDMODMO  
18:00 V5V5 vseStarES  
18/02 16:00 FPX FPXvsOMGOMG  
18:00 JDGJDG vsLGDLGD  
19/02 16:00 RNGRNG vseStarES  
18:00 BLGBLG vsLNGLNG  
20/02 16:00 V5V5 vsWEWE  
18:00 EDG EDGvsVGVG  
21/02 16:00 DMODMO vsLGDLGD  
18:00 SN SNGvsLNGLNG  
22/02 16:00 TOP TOPvsRWRW  
18:00 JDGJDG vsBLGBLG  
23/02 16:00 WEWE vsOMGOMG  
18:00 EDG EDGvsIG IG  

.

Tuần 5

Ngày Giờ Trận đấu Kết quả
24/02 16:00 DMODMO vsFPXFPX  
18:00 TOP TOPvsLGDLGD  
25/02 16:00 VGVG vsIG IG  
18:00 RNGRNG vsRWRW  
26/02 16:00 SN SNGvsOMGOMG  
18:00 JDGJDG vsLNGLNG  
27/02 16:00 RWRW vsIG IG  
18:00 DMODMO vsV5V5  
28/02 16:00 EDG EDGvseStarES  
18:00 WEWE vsVGVG  
29/02 16:00 V5V5 vsFPXFPX  
18:00 RNGRNG vsTOPTOP  
01/03 16:00 ESeStar vsLGDLGD  
18:00 BLGBLG vsSNSN  

.

Tuần 6

Ngày Giờ Trận đấu Kết quả
02/03 16:00 LNGLNGvsRWRW  
18:00 JDGJDG vsIG IG  
03/03 16:00 DMODMO vsWEWE  
18:00 LGDLGD vsSNSN  
04/03 16:00 TOP TOPvseStarES  
18:00 BLGBLG vsOMGOMG  
05/03 16:00 RWRW vsV5V5  
18:00 WEWE vsFPXFPX  
06/03 16:00 OMG OMGvsDMODMO  
18:00 LNGLNGvsRNG  
07/03 16:00 VGVG vsJDGJDG  
18:00 TOP TOPvsIG IG  
08/03 16:00 SN SNGvsEDGEDG  
18:00 FPX FPXvsRNG  

.

Tuần 7

Ngày Giờ Trận đấu Kết quả
09/03 16:00 ESeStar vsIG IG  
18:00 LNGLNGvsWEWE  
10/03 16:00 LGDLGD vsV5V5  
18:00 EDG EDGvsDMODMO  
11/03 16:00 RWRW vsVGVG  
18:00 TOP TOPvsJDGJDG  
12/03 16:00 BLGBLG vsWEWE  
18:00 LNGLNGvsOMGOMG  
13/03 16:00 EDG EDGvsRWRW  
18:00 SN SNGvsFPXFPX  
14/03 16:00 V5V5 vsOMGOMG  
18:00 RNGRNG vsJDGJDG  
15/03 16:00 BLGBLG vsFPXFPX  
18:00 IGIG vsSNSN  

.

Tuần 8

Ngày Giờ Trận đấu Kết quả
16/03 16:00 ESeStar vsVGVG  
18:00 LGDLGD vsWEWE  
17/03 16:00 IGIG vsV5V5  
18:00 DMODMO vsLNGLNG  
18/03 16:00 RWRW vsBLGBLG  
18:00 OMG OMGvsTOPTOP  
19/03 16:00 FPX FPXvsVGVG  
18:00 V5V5 vsRNG  
20/03 16:00 RWRW vsLGDLGD  
18:00 JDGJDG vsSNSN  
21/03 16:00 LNGLNGvseStarES  
18:00 FPX FPXvsTOPTOP  
22/03 16:00 EDG EDGvsJDGJDG  
18:00 RNGRNG vsIG IG  

.

Tuần 9

Ngày Giờ Trận đấu Kết quả
23/03 16:00 OMG OMGvsVGVG  
18:00 FPX FPXvsRWRW  
24/03 16:00 SN SNGvsV5V5  
18:00 DMODMO vsBLGBLG  
25/03 16:00 WEWE vseStarES  
18:00 LNGLNGvsEDGEDG  
26/03 16:00 VGVG vsV5V5  
18:00 OMG OMGvsLGDLGD  
27/03 16:00 DMODMO vsSNSN  
18:00 WEWE vsTOPTOP  
28/03 16:00 LGDLGD vsRNG  
18:00 FPX FPXvsEDGEDG  
29/03 16:00 ESeStar vsJDGJDG  
18:00 IGIG vsBLGBLG  

.

Tuần 10

Ngày Giờ Trận đấu Kết quả
30/03 16:00 DMODMO vsRNG  
18:00 LGDLGD vsFPXFPX  
31/03 16:00 VGVG vsSNSN  
18:00 RWRW vsJDGJDG  
01/04 16:00 BLGBLG vsV5V5  
18:00 OMG OMGvseStarES  
02/04 16:00 JDGJDG vsDMODMO  
18:00 WEWE vsEDGEDG  
03/04 16:00 VGVG vsLNGLNG  
18:00 V5V5 vsTOPTOP  
04/04 16:00 LGDLGD vsBLGBLG  
18:00 SN SNGvsRNG  
05/04 16:00 EDG EDGvsOMGOMG  
18:00 IGIG vsLNGLNG  

 

Lịch thi đấu LPL 2020 mùa xuân chính thức các tuần: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Lịch thi đấu Playoff LPL Xuân 2020

8 đội tuyển giành thành tích cao nhất sau vòng bảng sẽ tham gia Playoff

Tứ kết - Bán kết - Tranh hạng 3 và Chung kết LPL mùa xuân 2020.

Round   Ngày Giờ Games Tỷ số
Tứ kết Round 1        
Round 2        
Round 3        
Round 4        
Bán kết R 1        
R 2        
Hạng 3        
Chung kết        

.

Bình luận