Khắc chế : Tướng khắc chế, trang bị và mẹo khắc chế

Author: Son Acton
Hướng dẫn khắc chế Kalista đầy đủ và mới nhất với các kèo khắc chế, tướng khắc chế cứng Kalista mùa 14 Mũi Giáo Phục Hận.

Tướng khắc chế

Khắc chế Kalista>

Khắc chế Kalista:

Như bao xạ thủ Kalista máu khá giấy việc dùng phép bổ trợ kiệt sức hay các kỹ năng CC đều sẽ làm chậm cô ta bất kể cô ta có đang dùng Phong Thái Quân Nhân hay không.

Thời điểm tốt nhất tấn công cô ta là khi hết lính. 

Hơi khôn vặt nếu bạn thường xuyên đứng trong bụi. Kalista mất tầm nhìn các mũi giáo sẽ không chạm đến bạn.

Tránh pic tướng kỹ năng định hướng như Ezreal sẽ rất khó để bắn trúng.

Ping cho rừng khi xác định Hồn Ma Gió Thám đã được sử dụng. Nếu vẫn muốn gank hãy nấp phía sau hồn ma. Hồn ma sẽ không phát hiện ra bạn.

Khi Kalista sử dụng đồng minh Thệ Ước để mở giao tranh hãy tránh xa và không đứng gần nhau trong combat.

Xem thêm Khắc chế naafiri