Cách khắc chế Lillia mùa 13

Chú ý khắc chế Lillia toàn diện ✅ từ kỹ năng, cách chọn tướng khắc chế, cách lên đồ khắc chế cho tới chọn phép bổ trợ nào để khắc chế Lillia

Guide  mùa 13

Update 13.13

Đấu sĩ Sát thủ - Dễ chơi - Vị trí:

Sức mạnh Lilia

Khắc chế Lillia>

Tổng quan cách khắc chế Lillia:

Lillia đi rừng ra vào các pha gank khá nhanh với sát thương ổn. Cách khắc chế là CC ngay khi cô ta lao vào, kiểm soát tầm nhìn nắm bắt vị trí của cô ta thật tốt để tiết kiệm CC nếu mất dấu cô ta. Cô ta thường sẽ ném bóng ngủ vào trước né được là bạn đã khắc chế được 90% rồi.

Phép khắc chế:

Tốc biến và thanh tẩy.

Tướng khắc chế:

Morgana

Nidalee

Zilean

Taliyah

Lillia sẽ mạnh hơn các tướng sau:

Akali

Elise

Leesin

Xem thêm Khắc chế yone

Post by Son Acton

Bình luận