Garen Aram: Cách Lên Đồ, Bảng Ngọc tối ưu sức mạnh

Author: Son Acton
Tìm hiểu cách chơi Garen Aram hiệu quả nhất với bảng ngọc, cách lên đồ, mẹo chơi chi tiết.
Garen Aram
Garen Aram

Bảng ngọc Garen aram với Win 52.80% và Pick 47.55%

Chuẩn xác

Chinh Phục

Đắc thắng        

Huyền Thoại: Gia Tốc        

Chốt Chặn Cuối Cùng        


Kiên định

Kiểm Soát Điều Kiện

Lan Tràn

Linh Hoạt

Linh Hoạt

Thủ        

Trang bị chính

Chùy Phản Kích        

Ma Vũ Song Kiếm        

Vô Cực Kiếm        

Trang bị có tỷ lệ thắng cao nhất hiện nay

Giày Cuồng Nộ        

Chùy Phản Kích        

Ma Vũ Song Kiếm        

Giáp Liệt Sĩ        

Vô Cực Kiếm        

Móng Vuốt Sterak        

Trang bị khởi đầu
51.6% Tỷ lệ chọn
9,877 Trận
Trang bị quan trọng
53.15% Tỷ lệ chọn
2,659 Trận
Lựa chọn trang bị thứ 4
55.61% Tỷ lệ chọn
3,521 Trận
53.69% Tỷ lệ chọn
1,639 Trận
Lựa chọn trang bị thứ 5
54.85% Tỷ lệ chọn
959 Trận
51.23% Tỷ lệ chọn
1,423 Trận
52.65% Tỷ lệ chọn
904 Trận
Lựa chọn trang bị thứ 6
59.92% Tỷ lệ chọn
252 Trận
52.82% Tỷ lệ chọn
337 Trận
53.42% Tỷ lệ chọn
307 Trận

Một vị tướng đang quá OP và bị cấm chọn ngay lập tức do quá lỗi đó là Taliyah Aram .

Đối thủ đáng gờm

Đối thủ đáng gờm

Bình luận