Naafiri Probuild: Cách Lên Đồ, Bảng Ngọc mới nhất mùa 14

Author: Son Acton
Chỉ dành cho game thủ nghiêm túc: Naafiri Probuild: Bí Kíp Lên Đồ, Cộng Ngọc từ Cao Thủ. Những mẹo và thủ thuật độc quyền giúp bạn chinh phục mọi trận đấu.
9 giờ trước
Selfmade

Selfmade

Vitality.Bee - EUW

Hwei
VS.

1/14/5

Tốc Biến
Thiêu Đốt
Mãng Xà Kích
Nguyệt Đao
Mắt Kiểm Soát
Hồng Ngọc
Giày Đồng Bộ
Kiếm Doran
Mắt Xanh
Ngọc bổ trợ
Sốc Điện
Sốc Điện
Tác Động Bất Chợt
Tác Động Bất Chợt
Thu Thập Nhãn Cầu
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Tối Thượng
Thợ Săn Tối Thượng
Huyền Thoại: Gia Tốc
Huyền Thoại: Gia Tốc
Đốn Hạ
Đốn Hạ
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+65 Máu
+65 Máu
Trang bị
00:10 Kiếm DoranBình MáuMắt Xanh
02:57 Kiếm Dài
04:37 GiàyMáy Quét OracleThuốc Tái Sử DụngMắt Xanh
05:47 Kiếm Dài
07:58 Kiếm Dài
09:08 Búa Chiến Caulfield
11:17 Giày Cộng Sinh
14:24 Cuốc Chim
17:18 Nguyệt ĐaoKiếm Dài
18:14 Kiếm Dài
20:18 Cuốc Chim
22:23 Gậy Hung Ác
26:36 Mãng Xà Kích
27:39 Hồng NgọcMắt Kiểm Soát
9 giờ trước
Selfmade

Selfmade

Vitality.Bee - EUW

Vladimir
VS.

4/7/1

Tốc Biến
Thiêu Đốt
Kiếm Doran
Thuốc Tái Sử Dụng
Giày
Nguyệt Đao
Kiếm Dài
Cuốc Chim
Mắt Xanh
Ngọc bổ trợ
Thiên Thạch Bí Ẩn
Thiên Thạch Bí Ẩn
Dải Băng Năng Lượng
Dải Băng Năng Lượng
Tập Trung Tuyệt Đối
Tập Trung Tuyệt Đối
Thiêu Rụi
Thiêu Rụi
Hấp Thụ Sinh Mệnh
Hấp Thụ Sinh Mệnh
Đốn Hạ
Đốn Hạ
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+65 Máu
+65 Máu
Trang bị
00:27 Kiếm DoranBình MáuMắt Xanh
03:24 Cuốc ChimKiếm DàiThuốc Tái Sử DụngMắt Kiểm Soát
05:13 Giày
06:37 Kiếm Dài
08:27 Búa Chiến Caulfield
10:26 Nguyệt Đao
11:44 Kiếm Dài
14:03 Cuốc Chim
10 giờ trước
Selfmade

Selfmade

Vitality.Bee - EUW

Talon
VS.

4/6/5

Tốc Biến
Dịch Chuyển
Mãng Xà Kích
Thuốc Tái Sử Dụng
Nguyệt Đao
Giày Thép Gai
Kiếm Doran
Giáp Lụa
Mắt Xanh
Ngọc bổ trợ
Thiên Thạch Bí Ẩn
Thiên Thạch Bí Ẩn
Dải Băng Năng Lượng
Dải Băng Năng Lượng
Tập Trung Tuyệt Đối
Tập Trung Tuyệt Đối
Thiêu Rụi
Thiêu Rụi
Hấp Thụ Sinh Mệnh
Hấp Thụ Sinh Mệnh
Đốn Hạ
Đốn Hạ
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+65 Máu
+65 Máu
Trang bị
00:03 Kiếm DoranBình MáuMắt Xanh
02:24 Thuốc Tái Sử Dụng
04:00 Kiếm Dài
06:40 Giày Thép Gai
08:34 Cuốc Chim
10:49 Nguyệt Đao
13:43 Cuốc ChimKiếm Dài
16:16 Gậy Hung Ác
17:45 Mãng Xà KíchGiáp Lụa
Một ngày trước
Selfmade

Selfmade

Vitality.Bee - EUW

Kai'Sa
VS.

6/7/9

Tốc Biến
Dịch Chuyển
Mãng Xà Kích
Nguyệt Đao
Rìu Đen
Giày Bạc
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Thiên Thạch Bí Ẩn
Thiên Thạch Bí Ẩn
Dải Băng Năng Lượng
Dải Băng Năng Lượng
Thăng Tiến Sức Mạnh
Thăng Tiến Sức Mạnh
Thiêu Rụi
Thiêu Rụi
Hấp Thụ Sinh Mệnh
Hấp Thụ Sinh Mệnh
Đốn Hạ
Đốn Hạ
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+65 Máu
+65 Máu
Trang bị
00:04 Mắt XanhKhiên DoranBình Máu
00:35 Mắt Xanh
04:53 Cuốc ChimKiếm Dài
06:49 Kiếm DàiKiếm DàiMắt Kiểm Soát
09:03 Nguyệt ĐaoGiày
11:14 Kiếm DàiHồng NgọcMắt Kiểm Soát
14:23 Búa GỗBúa Chiến CaulfieldMắt Kiểm Soát
15:32
16:15 Rìu Đen
17:26 Kiếm DàiMắt Kiểm Soát
19:13 Gậy Hung ÁcThấu Kính Viễn ThịMáy Quét Oracle
21:27 Giày Bạc
23:17 Rìu Tiamat
25:53 Mãng Xà Kích
Một ngày trước
Selfmade

Selfmade

Vitality.Bee - EUW

LeBlanc
VS.

5/4/0

Tốc Biến
Dịch Chuyển
Gậy Hung Ác
Kiếm Dài
Nguyệt Đao
Kiếm Doran
Kiếm Dài
Giày Thép Gai
Mắt Xanh
Ngọc bổ trợ
Thiên Thạch Bí Ẩn
Thiên Thạch Bí Ẩn
Dải Băng Năng Lượng
Dải Băng Năng Lượng
Thăng Tiến Sức Mạnh
Thăng Tiến Sức Mạnh
Thiêu Rụi
Thiêu Rụi
Hấp Thụ Sinh Mệnh
Hấp Thụ Sinh Mệnh
Đốn Hạ
Đốn Hạ
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+10-180 Máu (theo cấp)
+10-180 Máu (theo cấp)
Trang bị
00:08 Kiếm DoranBình MáuMắt Xanh
03:00 Kiếm DàiThuốc Tái Sử Dụng
04:30 Kiếm DàiKiếm Dài
05:33 Giày
08:16 Búa Chiến CaulfieldKiếm Dài
10:31 Nguyệt Đao
12:58 Gậy Hung ÁcKiếm DàiKiếm Dài
14:49 Giày Thép Gai

Một vị tướng đang quá OP và bị cấm chọn ngay lập tức do quá lỗi đó là Taliyah .

Bình luận