Naafiri Aram: Cách Lên Đồ, Bảng Ngọc tối ưu sức mạnh

Author: Son Acton
Tìm hiểu cách chơi Naafiri Aram hiệu quả nhất với bảng ngọc, cách lên đồ, mẹo chơi chi tiết.
Naafiri Aram
Naafiri Aram

Bảng ngọc Naafiri aram với Win 47.23% và Pick 47.83%

Áp đảo

Sốc điện

Tác Động Bất Chợt

Thu Thập Nhãn Cầu

Thợ Săn Kho Báu        


Chuẩn xác

Hiện diện trí tuệ        

Nhát Chém Ân Huệ

Linh Hoạt

Linh Hoạt

Thủ        

Trang bị chính

Súng Hải Tặc        

Nguyệt Đao        

Mãng Xà Kích        

Trang bị có tỷ lệ thắng cao nhất hiện nay

Mãng Xà Kích        

Giày Khai Sáng Ionia        

Gươm Thức Thời        

Thương Phục Hận Serylda        

Áo Choàng Bóng Tối        

Ấn Thép        

Trang bị khởi đầu
47.85% Tỷ lệ chọn
838 Trận
Trang bị quan trọng
50.85% Tỷ lệ chọn
291 Trận
Lựa chọn trang bị thứ 4
50.16% Tỷ lệ chọn
1,595 Trận
51.17% Tỷ lệ chọn
342 Trận
Lựa chọn trang bị thứ 5
51.8% Tỷ lệ chọn
749 Trận
52.03% Tỷ lệ chọn
590 Trận
52.46% Tỷ lệ chọn
509 Trận
Lựa chọn trang bị thứ 6
53.05% Tỷ lệ chọn
328 Trận
50.62% Tỷ lệ chọn
243 Trận
55.63% Tỷ lệ chọn
160 Trận

Một vị tướng đang quá OP và bị cấm chọn ngay lập tức do quá lỗi đó là Taliyah Aram .

Đối thủ đáng gờm

Bình luận