Khắc chế Azir: Tướng khắc chế, trang bị và mẹo khắc chế

Author: Son Acton

Cách khắc chế Azir mới nhất. Các tướng khắc chế Azir hiệu quả dựa trên tỷ lệ thắng. Điểm yếu lớn nhất của Azir. Trang bị khắc chế Azir

Tướng khắc chế Azir

Khắc chế Azir>

Tóm lại, cách tốt nhất để khắc chế Azir là chọn các tướng chống có khả năng tiếp cận nhanh hoặc các tướng có tầm tấn công xa.

Điểm yếu lớn nhất của Azir là hay bị thiếu mana. Phải về late game mới mạnh và chống chịu kém.

Xem thêm Khắc chế camille