Tướng LOL Hỗ trợ được chọn chơi nhiều nhất

Danh sách tướng LOL hỗ trợ được chọn chơi nhiều nhất và cũng là tướng in Meta

Số
Ảnh
Tên
Tỷ lệ chọn
Tỷ lệ thắng
1.
Leona
15.1%
57.1%
2.
Rell
11.7%
53.7%
3.
Alistar
11.4%
60.4%
4.
Nautilus
11%
58.8%
5.
Rakan
7.6%
68.6%
6.
Pyke
6.3%
62.1%
7.
Braum
3.7%
52.9%
8.
Senna
3.2%
60%
9.
Blitzcrank
3%
64.3%
10.
Poppy
2.6%
33.3%
11.
Camille
1.9%
33.3%
12.
Skarner
1.9%
77.8%
13.
Bard
1.7%
62.5%
14.
Karma
1.7%
62.5%
15.
Hwei
1.5%
14.3%
16.
Maokai
1.5%
0%
17.
Neeko
1.3%
66.7%
18.
Nami
1.3%
83.3%
19.
Ashe
1.3%
33.3%
20.
Lulu
1.1%
80%

Danh sách tướng LOL hỗ trợ được chọn chơi nhiều nhất và cũng là tướng in Meta

Cùng xem nhé

Post by Son Acton · in 02-07-2024 · view: 8155