Tướng LOL Rừng được chơi nhiều nhất

20 tướng LOL đường Rừng được chọn chơi nhiều nhất và cũng là tướng in Meta

Số
Ảnh
Tên
Tỷ lệ chọn
Tỷ lệ thắng
1.
Zyra
19.1%
53.5%
2.
Nidalee
13.5%
50%
3.
Lee Sin
8.1%
57.1%
4.
Viego
7.5%
46.2%
5.
Brand
5.2%
37%
6.
Taliyah
4.8%
48%
7.
Lillia
4.4%
47.8%
8.
Kha\'zix
4.4%
73.9%
9.
Graves
3.7%
52.6%
10.
Kindred
3.1%
56.3%
11.
Xin Zhao
2.9%
60%
12.
Diana
2.7%
35.7%
13.
Vi
2.5%
61.5%
14.
Sejuani
2.5%
38.5%
15.
Hecarim
1.7%
44.4%
16.
Rengar
1.7%
66.7%
17.
Karthus
1.5%
62.5%
18.
Nocturne
1%
40%
19.
Evelynn
1%
40%
20.
Morgana
1%
60%

20 tướng LOL đường Rừng được chọn chơi nhiều nhất và cũng là tướng in Meta

Cùng xem nhé

Post by Son Acton · in 02-07-2024 · view: 9202