Khắc chế Kindred: Tướng khắc chế, trang bị và mẹo khắc chế

Author: Son Acton

Cách khắc chế Kindred mới nhất. Các tướng khắc chế Kindred hiệu quả dựa trên tỷ lệ thắng. Điểm yếu lớn nhất của Kindred. Trang bị khắc chế Kindred

Tướng khắc chế Kindred

Tướng khắc chế Kindred

Tướng yếu hơn Kindred

Tướng có tỷ lệ thắng cao khi đối đầu Kindred

Khắc chế Kindred>

Tóm lại, cách tốt nhất để khắc chế Kindred là chọn các tướng có nhiều khống chế đặc biệt chống lại sát thương chí mạng tốt. Hoặc đơn giản là chọn tướng có sát thương nhanh.

Điểm yếu lớn nhất của Kindred là phải thu thập đủ Đồng Nguyên Ấn. Nếu bị cướp sẽ không đủ sát thương để đối đầu với các tướng khác.

Xem thêm Khắc chế ashe