Khắc chế Leblanc: Tướng khắc chế, trang bị và mẹo khắc chế

Author: Son Acton

Danh sách tướng khắc chế Leblanc hiệu quả nhất và tướng yếu hơn Leblanc. Cách xây dựng trang bị khi đối đầu với Leblanc. Điểm yếu lớn nhất của Leblanc.

Tướng khắc chế Leblanc

Tướng khắc chế Leblanc

Tướng yếu hơn Leblanc

Tướng có tỷ lệ thắng cao khi đối đầu Leblanc

Khắc chế Leblanc>

Tóm lại, cách tốt nhất để khắc chế Leblanc là chọn các tướng có khả năng khống chế cứng trói chân, câm lặng, có khả năng truy đuổi. Và kỹ năng kháng phép tốt.

Điểm yếu lớn nhất của Leblanc là khả năng dọn dẹp lính kém và rất phụ thuộc vào trang bị.

Xem thêm Khắc chế mordekaiser