Khắc chế Malzahar: Tướng khắc chế, trang bị và mẹo khắc chế

Author: Son Acton

Cách khắc chế Malzahar mới nhất. Các tướng khắc chế Malzahar hiệu quả dựa trên tỷ lệ thắng. Điểm yếu lớn nhất của Malzahar. Trang bị khắc chế Malzahar

Tướng khắc chế Malzahar

Tướng khắc chế Malzahar

Tướng yếu hơn Malzahar

Tướng có tỷ lệ thắng cao khi đối đầu Malzahar

Khắc chế Malzahar>

Tóm lại, cách tốt nhất để khắc chế Malzahar là chọn các tướng có kỹ năng khống chế, làm choáng, phản đòn hoặc hóa giải. Hoặc tướng có tầm tấn công xa để cấu rỉa.

Điểm yếu lớn nhất của Malzahar chống chịu kém và chậm chạp.

Xem thêm Khắc chế gnar